Gå videre til hovedindhold

SITECORE TRUST CENTER

Ofte stillede spørgsmål

Dine oplysninger

 • Kontooplysninger. Oplysninger relateret til den konto, du opretter, såsom konto-ID og adgangskode.
 • Tilmeldingsoplysninger. Oplysninger, du indsender til os, når du tilmelder dig eller deltager i en Sitecore-uddannelse, konference, webinar eller anden uddannelsesmæssig eller promoverende event (samlet "Event").
 • Licensoplysninger. Oplysninger vedrørende dit licensbaserede Sitecore-produkt eller -software, såsom licens-ID, support- og vedligeholdelsesniveauer, rapporter om licensbrug og andre licensoplysninger.
 • Betalingsoplysninger. Oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre betalinger, såsom faktureringsadresse, transaktionshistorik, betalings- og and regnskabsmæssige oplysninger, hvilket kan inkludere kreditkortoplysninger, indsamles kun i forbindelse med køb af billetter til markedsføringsevents og kurser. Sitecore benytter en tredjepartstjeneste til dette formål og lagrer ikke selv nogen betalingsoplysninger.
 • Oplysninger fra sociale medier. Vi kan stille funktioner til rådighed med tilknytning til sociale medier, der giver dig mulighed for at dele oplysninger via dine sociale medienetværk og interagere med os på diverse sociale medier. Derudover skal du, for at bruge visse funktioner på Sitecores websites, først gennemføre registreringsprocessen, hvilket også kan ske via din single sign on-konto på et givent socialt medie. Din brug af disse funktioner kan medføre indsamling eller deling af oplysninger om dig, afhængig af funktionen. Vi opfordrer dig til at gennemse privatlivspolitikkerne og indstillingerne på de sociale mediesites, du anvender, for at sikre, at du forstår, hvilke oplysninger der kan blive indsamlet, brugt og delt af disse sites. Desuden anerkender du, at når du opgiver ID-oplysninger for at tilgå eller godkende din sociale medie-konto med single sign on, såsom Facebook.com, LinkedIn.com, eller andre tredjepartstjenester, er Sitecore ikke ansvarlig for sikkerheden af din adgangskode, dine ID-oplysninger, eller andre personlige oplysninger, der lagres eller stilles til rådighed af sådanne tjenester.
 • Andre unikke identificerende oplysninger. Eksempler omfatter oplysninger, du tilvejebringer, når du interagerer personligt, online eller via telefon eller e-mail med vores servicecentre, helpdesks eller andre kundeservicekanaler, dine svar på kundeundersøgelser eller konkurrencer eller yderligere oplysninger, som du har givet til os for at facilitere levering af Sitecore-tjenesteydelser og til at besvare dine forespørgsler.

HVORDAN VI OVERHOLDER PRIVACY SHIELD

Sitecore overholder EU-US Privacy Shield- og Swiss-US Privacy Shield-ordningerne (samlet betegnet "Privacy Shield") som angivet af U.S. Department of Commerce og Europakommissionen vedrørende indsamling, brug og bibeholdelse af personoplysninger fra registrerede personer bosat i henholdsvis EU og Schweiz. Sitecores Privacy Shield-certifikat relaterer kun til dataoverførsel udført af Sitecore USA, Inc. fra EU, Storbritannien og Schweiz til USA.

Sitecore har bekræftet overfor U.S. Department of Commerce, at vi overholder principperne for Privacy Shield vedrørende varsel, valg og ansvarlighed for fremadrettet overførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang og appelret, håndhævelse og ansvar. Hvis der er eventuelle uoverensstemmelser mellem vilkårene i nogen fortrolighedspolitik fra Sitecore og principperne for Privacy Shield, vil principperne for Privacy Shield være gældende.

Når Sitecore modtager oplysninger iht. Privacy Shield, og derefter overfører dem til en tredjepartstjeneste, der agerer som agent på vegne af Sitecore, så har Sitecore som påkrævet i principperne et vist ansvar for den fremadrettede behandling af personoplysninger iht. Privacy Shield, hvis både (i) agenten behandler oplysningerne på en måde, der ikke stemmer overens med Privacy Shield, og (ii) Sitecore er ansvarlig for den handling, der forårsager skaden. For at lære mere om Privacy Shield-programmet og for at se Sitecores certifikat kan du besøge Privacy Shields websted

I juli 2020 blev Privacy Shield erklæret ugyldig af EU-domstolen. Som følge deraf har U.S. Department of Commerce og EU's databeskyttelsesmyndigheder arbejdet på at finde en løsning, der tilpasser den aktuelle ordning til at opfylde hensigten med domstolens kendelse. Sitecore forpligter sig til at efterleve de nye bestemmelser, og de fortsatte bestræbelser på at forblive Privacy Shield-certificeret viser vores stærke forpligtelse til at beskytte personoplysninger.

Hvis du har forespørgsler vedrørende vores databeskyttelsespraksisser ifm. vores Privacy Shield-certifikat, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan besvare din henvendelse.

For borgere i USA er Sitecore underlagt de undersøgelses- og håndhævelsesmæssighed rettigheder, der tilfalder US Federal Trade Commission (FTC).

DINE DATABESKYTTELSESMÆSSIGE RETTIGHEDER

EUROPA

Sitecore overholder gældende databeskyttelseslovgivninger i Europa, der, hvor de er gældende, og giver dig følgende rettigheder:

 • Adgang til data. Du kan anmode om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig, og anmode om, at vi redigerer eller sletter dem.
 • Dataportabilitet. Du er berettiget til at anmode om kopier af personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format og/eller anmode om, at disse oplysninger overføres til en anden tjenesteudbyder (hvis teknisk muligt).
 • Sletning eller "Ret til at blive glemt". Du kan have mulighed for at få slettet dine personoplysninger.
 • Korrektion af unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger. Vi håndhæver en proces for at hjælpe dig med at bekræfte, at dine personoplysninger forbliver korrekte og opdaterede.
 • Administrere dine oplysninger. Du kan vælge, hvorvidt du ønsker at modtage materiale fra os eller nogle af vores partnere. Du bedes give os besked ved at kontakte os.
 • Tilbagetrækning af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du tilbagetrække dit samtykke når som helst uden yderligere behandling.
 • Afvisning eller begrænsning af brug af personoplysninger. Du kan bede os om at standse al eller visse former for brug af dine personoplysninger (fx hvis vi ikke har en juridisk ret til at blive ved med at bruge dem) eller om at begrænse vores brug af dem (fx hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller ulovligt opbevaret).

CALIFORNIEN, USA

Hvis du bor i Californien, kan behandlingen af visse personoplysninger om dig være underlagt gældende databeskyttelseslove i staten, herunder California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Bemærk, at disse rettigheder ikke er absolutte, og vi kan afvise din anmodning som tilladt ved lov.

Indsamlede og behandlede personoplysninger. Afsnit 3, 4 og 5 i vores fortrolighedspolitik angiver kategorierne for de personoplysninger, Sitecore indsamler, kilderne til oplysningerne samt hvordan, de bruges og deles, afhængigt af din interaktion med os.

Dine databeskyttelsesrettigheder i Californien

 • Oplysninger. Du har ret til at anmode om information om vores indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger over de foregående 12 måneder og bede os om at give dig følgende oplysninger:
  • De kategorier af personoplysninger, vi har indsamlet om dig.
  • De kategorier af kilder, hvorfra vi har indsamlet personoplysninger.
  • De forretningsmæssige eller kommercielle formål med indsamling, brug eller salg af personoplysninger.
  • De kategorier af tredjeparter med hvem vi deler personoplysninger.
  • Hvorvidt vi har videregivet dine personoplysninger til et forretningsformål, og i så fald kategorierne af personoplysninger, der modtaget, for hver kategori af tredjepartsmodtagere.
  • Hvorvidt vi har solgt dine personoplysninger, og i så fald kategorierne af personoplysninger, der modtaget, for hver kategori af tredjepartsmodtagere.
 • Adgang. Du har ret til at anmode om en kopi af alle de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig i løbet af de foregående 12 måneder.
 • Sletning. Du har ret til at anmode om, at vi sletter alle de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig i løbet af de foregående 12 måneder.
 • Ikke-diskrimination. Du har ret til at udøve de rettigheder, der er beskrevet ovenfor uden diskrimination. Dette betyder, at vi ikke vil straffe dig for at udøve dine rettigheder ved at træffe foranstaltninger såsom at nægte dig tjenesteydelser, øge prisen/taksten på tjenesteydelser, forringe servicekvaliteten eller antyde, at vi muligvis vil straffe dig som beskrevet ovenfor for at udøve dine rettigheder.

Husstandsoplysninger. Bemærk, at vi i øjeblikket ikke indsamler husstandsoplysninger. Enhver sådan anmodning vil blive behandlet som en individuel anmodning.

Salg af personoplysninger. Under CCPA betyder et "salg" at give en tredjepart personoplysninger mod et vederlag. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er udvekslet penge for overførslen af personoplysninger. Baseret på vores aktuelle forståelse af CCPA "sælger" vi ikke dine personoplysninger som defineret i CCPA. Vi vil fortsætte med at overvåge bestemmelserne og tydeliggøre vejledningen, når den er tilgængelig, så vi kan udvikle eller opdatere vores forretningspraksisser, som det er passende.