Gå videre til hovedindhold

SITECORE TRUST CENTER

Sitecore Recruitment Privacy Policy

SITECORES PRIVATLIVSPOLITIK FOR REKRUTTERING

Sidst opdateret: 22. maj 2018

Hos Sitecore forstår vi værdien af data og vigtigheden af at beskytte dem. Derfor ønsker vi at være transparente, hvad angår de oplysninger vi indsamler som en del af Sitecores jobansøgnings- og rekrutteringsprocedurer, og hvordan vi håndterer, lagrer og deler de oplysninger.

Denne Sitecore privatlivspolitik for rekruttering (“Politik”) forklarer:

 • De typer af oplysninger, vi indsamler (både online og offline) i forbindelse med vores ansøgnings- og rekrutteringsprocedure;
 • Hvorfra vi indsamler oplysninger;
 • Hvordan vi bruger og deler oplysningerne;
 • Hvem der kan få adgang til dine oplysninger;
 • Grænseoverskridende overførsler af data;
 • Hvordan vi sikrer dine oplysninger;
 • Dine privatlivsrettigheder;
 • Hvordan du kommer i kontakt med os; samt
 • Opdateringer til denne Politik

I denne Politik henviser ordene “vores,” “os,” “vi” og “Sitecore” til Sitecore Holding II A/S, et dansk aktieselskab (CVR. nr. 37624071) og vores tilknyttede enheder over hele verden.

I denne Politik betyder “persondata” enhver form for oplysninger, der direkte eller indirekte kan anvendes til at identificere dig.

DE TYPER AF OPLYSNINGER, VI INDSAMLER

Sitecore indsamler oplysninger, herunder persondata, om dig i forbindelse med vores ansøgnings- og ansættelsesprocedure, og Sitecore anses som dataansvarlig, hvad angår beskyttelsen af disse persondata, herunder:

 • dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse og andre kontaktdetaljer;
 • dit CV, dine kvalifikationer, din erfaring, din uddannelse, aktuel og/eller tidligere ansættelse, uddannelsesdetaljer og uddannelsesrelaterede udskrifter;
 • oplysninger om den type ansættelse, du (måske) kigger efter, ønsket løn og andre detaljer relateret til lønpakker og personalegoder;
 • arbejdstilladelse eller berettigelse til at arbejde i den region, hvor du har søgt om ansættelse;
 • vilje til at flytte, eller andre jobpræferencer;
 • detaljer om, hvordan du hørte om den ledige stilling; samt
 • referenceoplysninger og/eller oplysninger modtaget via baggrundstjek (hvor dette er relevant), inklusive oplysninger opgivet af tredjepart;

De oplysninger, du giver Sitecore i forbindelse med vores ansøgnings- og rekrutteringsprocedurer, afgives frivilligt, og du kan selv vælge, hvor mange oplysninger du ønsker at give os. Dog skal du være opmærksom på, at visse spørgsmål og felter i kandidatprofilen i vores online-rekrutteringsredskab er obligatoriske, såsom dit navn og dine kontaktoplysninger. Hvis du beslutter ikke at opgive disse oplysninger, kan det påvirke vores evne til at lade dig komme i betragtning til stillingen.

Sitecore kræver ikke og beder ikke om følsomme persondata, såsom køn, højde, vægt, religion, biometriske eller genetiske data, filosofiske eller politiske overbevisninger eller finansielle data som en del af vores rekruttering eller kandidatudvælgelse. Hvis du har en funktionsnedsættelse og gerne vil have Sitecore til at overveje en tilpasning i den forbindelse, kan du oplyse dette i rekrutteringsprocessen.  Bemærk venligst, at i visse lande beder vi om oplysninger såsom race eller etnicitet med henblik på at føre tilsyn med ligestilling, hvor dette er relevant i henhold til lokal lovgivning, men vi kræver ikke, at ansøgere oplyser deres race eller etnicitet, og hvis du giver os disse oplysninger, vil de ikke være synlige i ansættelses- eller udvælgelsesprocessen.

I den udstrækning at de oplysninger, du har valgt at give os, kan indeholde følsomme persondata, såsom race eller etnisk oprindelse, politiske meninger eller overbevisninger, religiøs overbevisning, fysisk eller mentalt helbred, seksuel orientering, lovovertrædelser, medlemskab af fagforening eller samarbejdsudvalg, arbejdsvurderinger eller uddannelsespapirer, giver du udtrykkelig tilladelse til, at Sitecore behandler sådanne følsomme persondata i henhold til denne Politik.

HVORFRA VI INDSAMLER OPLYSNINGER

Sitecore indsamler oplysninger om dig (inklusive persondata) fra følgende kilder:

 • Fra dig. Når du indsender en ansøgning og under ansøgningsprocessen, samtalen og udvælgelsesprocessen;
 • Referencer. Vi kan indsamle oplysninger om dig som en del af et før-ansættelsesreferencetjek. Kandidater og jobansøgere er ansvarlige for at indhente eventuelle varslinger eller samtykker til, at Sitecore kan indsamle og bruge oplysninger fra referencer i henhold til denne politik;
 • Fra andre tredjeparter. Herunder tjenesteudbydere, der bruges til at udføre kredit- eller baggrundstjek (i den udstrækning dette er relevant og tilladt i henhold til lokal lovgivning), og rekrutteringsvirksomheder, samt
 • Fra Sitecores website. Når du ansøger om et job på Sitecores websites, skal du være opmærksom på, at vores websites bruger onlinesporingsværktøjer, såsom cookies. Se mere under Sitecores cookie-politik.

SÅDAN BRUGER OG DELER VI OPLYSNINGERNE

Sitecore indsamler, bruger, lagrer og håndterer dine oplysninger (inklusive persondata) på grundlag af legitim interesse til brug i forbindelse med jobansøgnings-, rekrutterings- og HR-aktiviteter hos Sitecore, herunder:

 • Kommunikation. Vi vil eventuelt kontakte dig for at fortælle dig om ledige stillinger, for at diskutere aktuelle eller potentielle roller, og for at give dig oplysninger vedrørende din ansøgning.
 • Håndtering af rekruttering og HR-aktiviteter. Herunder vurdering af dine kompetencer, kvalifikationer og interesser med henblik på sammenligning med karrieremuligheder hos Sitecore, planlægning og afholdelse af jobsamtaler og evaluering eller andre aktiviteter relateret til organisationsplanlægning, hjælp til dig til at indhente et immigrationsvisum eller en arbejdstilladelse i det omfang, der måtte være behov for det.
 • Bekræftelse af dine oplysninger. Vi kan eventuelt bruge dine oplysninger til at bekræfte din identitet eller til at gennemføre baggrundstjek eller referencetjek inden ansættelse (i det omfang, dette er tilladt i henhold til lokal arbejdsret eller persondatalovgivning).
 • Udvikling af serviceydelser. Vi kan eventuelt bruge dine persondata til at udvikle og forbedre vores rekrutteringsprocesser, websites og andre relaterede ydelser. Hvor dette er muligt, anvender vi samlede anonymiserede oplysninger i forbindelse med udviklingsaktiviteterne.
 • Overholdelse af lovgivningen. Vi kan indhente og fremlægge persondata som pålagt ved lov (herunder love uden for det land, hvor du er bosat), retsvæsen, eller som svar til offentlige forvaltninger, eller i forbindelse med national sikkerhed og/eller til brug ved retshåndhævelse.
 • Til lignende brug relateret til jobansøgninger og rekruttering.

Hvis du får tilbudt og accepterer ansættelse hos Sitecore, vil de indsamlede oplysninger om dig i ansøgnings-og rekrutteringsprocessen blive en del af din ansættelsesregistrering.

HVEM KAN FÅ ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER

Sitecore kan dele dine persondata inden for gruppen af Sitecore-virksomheder og med vores tjenesteudbydere eller andre tredjeparter, der måtte være nødvendige i forbindelse med rekruttering, tjek inden ansættelse, virksomhedsledelse, overtagelser samt juridiske eller lovmæssige krav.

Når vi deler dine persondata inden for Sitecore eller med autoriserede tredjeparter, sikrer vi, at der er et reelt behov for at overføre dine persondata, og deler kun de oplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af det specifikke formål. Autoriserede tredjeparter inkluderer fx rekrutteringsbureauer, revisorer, professionelle rådgivere, ekstern juridisk rådgivning, forbrugerkreditrapporteringsvirksomheder og udbydere af rekrutteringssystemer. Sitecore kræver kontraktligt, at virksomhedens leverandører af tjenesteydelser og andre autoriserede tredjeparter, der håndterer persondata, er underlagt tavshedspligt. Vi begrænser leverandører af tjenesteydelser kontraktligt og kræver, at de udelukkende håndterer dine persondata i forbindelse med det specifikke formål, hvortil de blev fremlagt. Vi kræver også, at de handler i overensstemmelse med denne Politik og anvender og vedligeholder rimelige administrative, fysiske og tekniske kontrolforanstaltninger designet til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine persondata.

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSLER AF DATA

Sitecore har indgået og fuldbyrdet en aftale om international overførsel af persondata inden for gruppen af Sitecore-virksomheder ("Intra-virksomhedsaftale"), der fastlægger reglerne for Sitecores enheders håndtering af dine persondata. Intra-virksomhedsaftalen indbefatter også EU's standardkontraktbestemmelsers krav til overførsel af dine persondata.

Sitecore er en verdensomspændende virksomhed med forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, der krydser nationale grænser. Det betyder, at dine persondata kan blive overført internt til Sitecore-koncernselskaber og eksternt til tredjeparter (herunder partnere og tjenesteudbydere) på tværs af internationale grænser til de formål, der er beskrevet i denne politik. Sitecore overfører kun data i overensstemmelse med juridisk godkendte overførselsmekanismer, der er egnede i henhold til relevant lovgivning om databeskyttelse, herunder standardkontraktklausulerne og Privacy Shield.

Sitecore har valgt Jobvite som vores globale håndteringssystem til onlinerekruttering. Jobvite og dennes servere er hjemmehørende i USA. Du kan finde flere oplysninger om Jobvite og dennes privatlivspraksis på: www.jobvite.com/privacy-policy.

HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER

Hos Sitecore forstår vi vigtigheden af data og behovet for at sikre persondata. Vi har implementeret og vedligeholder tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger designet til at beskytte dine oplysninger imod uautoriseret adgang, offentliggørelse, misbrug, ændring, utilsigtet tab eller destruktion.

Vi gennemgår regelmæssigt vores sikkerhedsprocedurer for at bevare fortroligheden, integriteten, tilgængeligheden og overlevelsesevnen for alle data både online og offline. Disse sikkerhedsprocedurer og tiltag varierer afhængigt af følsomheden af de oplysninger, vi indsamler, behandler og lagrer, samt den aktuelle teknologi, men inkluderer firewalls, datakryptering, fysiske adgangskontroller og autorisationskontroller ved adgang til informationen. Sitecore has implementeret en plan for håndtering af sikkerhedshændelser med en virksomhedsprotokol, som vi følger, i tilfælde af at der opstår brud på datasikkerheden. Vi sørger for regelmæssigt at overvåge vores systemer for sårbarheder og for at sikre, at vi kun deler oplysninger med dem, der virkelighed har brug for dem.

Men når det er sagt, så er intet website og ingen internetoverførsel nogensinde helt sikker. Selvom vi gør vores ypperste for at beskytte vores data, kan vi ikke garantere, at uautoriseret adgang, hacking, tab af data eller brud på datasikkerheden aldrig vil finde sted, og vi kan ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du giver os.

Vi kræver, at vores tredjepartstjenesteudbydere og partnere indvilliger i at behandle de oplysninger, vi deler med dem, som fortrolige, og at de kun anvender oplysningerne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til de aftaler, vi har med dem. Sitecore har implementeret interne politikker, der skal sikre, at disse parter er kontraktligt forpligtede til at beskytte dine oplysninger på et niveau, der som minimum svarer til vores egne politikker og praksisser.

Sitecore gemmer dine persondata med henblik på at matche dig med andre jobmuligheder i en periode på 3 år. Ved udløbet af perioden, eller tidligere, hvis du udøver dine privatlivsrettigheder, vil dine persondata blive slettet og tilintetgjort på sikker vis. Hvor der er behov for det, og i den udstrækning dette er tilladt eller påkrævet ved lov, vil Sitecore slette og/eller anonymisere persondata, der ikke længere er nødvendige. Derfor bør du også selv beholde en kopi af alle de oplysninger, du giver os.

DINE PRIVATLIVSRETTIGHEDER

Du kan få adgang til de persondata, du har indsendt via Jobvite, ved at tilgå din Jobvite-konto. Du kan muligvis slette din Jobvite-profil ved at kontakte Jobvite. Du kan kontakte [email protected] for at bede om at få ændret, rettet eller slettet upræcise oplysninger på en jobansøgning.

Du kan desuden have yderligere retttigheder, afhængigt af hvor du bor.

Europa

Europæiske love om privatlivsbeskyttelse kan give dig følgende yderligere rettigheder, herunder retten til adgang, retten til berigtigelse, retten til sletning, retten til at begrænse behandlingen, retten til dataportabilitet samt retten til at protestere imod Sitecores behandling af dine persondata af tungtvejende legitime årsager. Du kan håndhæve disse rettigheder ved at kontakte os på [email protected], hvorefter vi vil gennemgå din henvendelse i henhold til gældende lovgivning.

Du er ansvarlig for de oplysninger, du giver eller gør tilgængelige for Sitecore, og du er forpligtet til at sikre, at de er ærlige, sande, præcise og på ingen måde vildledende. Du er forpligtet til at sikre, at oplysningerne ikke indeholder materiale, der er obskønt, ærekrænkende, injurierende eller krænker nogen tredjeparts rettigheder, ikke indeholder skadelig kode og ikke på anden måde er juridisk ansvarspådragende.

I tilfælde af, at du trækker dit samtykke tilbage eller protesterer imod visse håndteringsprocesser eller sletter din profil fuldstændigt, skal du være opmærksom på, at Sitecore muligvis ikke vil være i stand til at fortsætte din rekrutteringsproces.

KONTAKT OS

Vi har rekrutteringsteams i USA, Danmark, Storbritannien, Ukraine, Singapore og Malaysia. Hvis du har nogen spørgsmål om en jobansøgning, så kontakt [email protected].

Hvis du mener, at dine persondata er blevet brugt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med denne Politik eller dine specifikke præferencer, eller hvis du har yderligere spørgsmål i forbindelse med denne Politik eller Sitecores privatlivspolitik eller Privacy Shield-certificering, opfordrer vi dig til at kontakte vores privatlivsteam på nedenstående adresse eller ved at sende en e-mail til: [email protected]

Skriftlige henvendelser kan stiles til vores Chief Legal Officer på:

Chief Legal Officer
Sitecore
101 California Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94111
Tlf.: +1 415 380 0600
Fax: +1 415 380 0730

Hvis du ikke føler, at du har modtaget et rettidigt eller tilfredsstillende svar fra os på dit spørgsmål eller din klage, beder vi dig kontakte EU's databeskyttelsesmyndigheder (DPA'er).

OPDATERINGER TIL DENNE POLITIK

Fra tid til anden kan vi ændre denne Politik for at imødegå nye teknologier, branchepraksisser, lovmæssige krav, eller for at afspejle eventuelle ændringer i, hvordan vi håndterer oplysninger. Eventuelle ændringer i denne Politik vil træde i kraft, når vi publicerer den reviderede Politik på dette website. Sektionen “Senest opdateret” øverst i denne Politik viser, hvornår denne Politik senest blev revideret, og fungerer som varsling om opdateringen.

Senest opdateret: 22. maj 2018

Godkendt af: Sitecore General Counsel