Gå videre til hovedindhold

SITECORE TRUST CENTER

Trust Center Resources

Hos Sitecore forstår vi værdien af data og vigtigheden af at beskytte dem. Som alle virksomheder med verdensomspændende interesser har Sitecore gennemgået, hvordan vi indsamler og håndterer persondata i forbindelse med interne og eksterne aktiviteter med kunder, partnere, leverandører og ansatte for at sikre løbende overholdelse af de til enhver tid gældende globale love om privatliv, herunder "European General Data Protection Regulation", også kaldet GDPR.

Sitecore har forpligtet sig til at prioritere privatlivets fred i tråd med filosofien bag GDPR og til at søge at overgå kravene i forordningen i alle vores processer og produkter. Vores privatlivsteam har implementeret en plan for GDPR-overholdelse, der dækker alle områder af vores virksomhed, herunder følgende:

  • Opbygning af et ansvarligt privatlivsteam: Med en datastyringskomite, der består af medlemmer af Sitecore C-suite fra de juridiske teams samt vores sikkerheds-, markedsførings-, kundeaktivitets- og salgsteams, og som er understøttet af en privatlivsgruppe, har Sitecore implementeret en top-down-bevidsthed om vores privatlivs- og datastyringsaftaler, der skal sikre ansvarlighed i alle vores forretningsprocesser.
  • Transparens, varsling og valg: Vi har opdateret vores Privatlivspolitik for at sikre, at de mennesker, hvis data vi indsamler, forstår, hvordan de pågældende data vil blive behandlet, og kan foretage kvalificerede valg om, hvorvidt de ønsker at dele deres data med os.
  • Organisatoriske tiltag: Vi har gennemgået vores interne processer for at sikre, at vi har forbedret interne guidelines og tærskler for, hvem vi samarbejder med og bruger som leverandører, herunder har vi gennemgået vores kontrakter for at sikre, at de relevante kontraktlige mekanismer er på plads, inden vi deler data, implementeret strukturer med indbygget privatlivsbeskyttelse i vores produktevalueringscyklusser, samt etableret protokoller for besvarelser af henvendelser fra registrerede personer.
  • Tekniske forholdsregler: Vi har forbedret vores interne sikkerhedsforanstaltninger for at sikre en bedre forvaltning af aktiver og kryptering på bærbare enheder, samt opdateret vores interne sikkerhedspolitikker, så de harmonerer med de nye lovkrav.

Yderligere oplysninger om Sitecores tiltag vedrørende overholdelse af privatlivslovgivningen vil blive gjort tilgængelig i dette Trust Center. Hvis du i mellemtiden har specifikke spørgsmål, kan du kontakte os på privacy@sitecore.com

Læs mere om Sitecore og GDPR →