Overslaan en naar inhoud

SITECORE TRUST CENTER

F.A.Q.

Uw gegevens

  • Accountgegevens. Informatie over het account dat u aanmaakt, zoals account-id en wachtwoord.
  • Registratiegegevens. Informatie die u ons verstrekt bij registratie voor, of bezoek van een Sitecore-training, bijeenkomst, webinar, of overige, zoals een scholings- of promotioneel event (samengevat onder het begrip 'Event').
  • Licentiegegevens. Informatie over uw product of software van Sitecore onder licentie, zoals licentie-id, support- en onderhoudsniveau, verslag van licentiegebruik en andere licentiegegevens.
  • Betalingsinformatie. Benodigde gegevens om de betaling te verwerken, zoals rekeningadres, transactieverleden, betalingsgegevens en financiële informatie, waaronder eventueel ook creditcardgegevens, worden alleen verzameld in verband met verkochte tickets voor marketingevents en training. Sitecore maakt hiervoor gebruik van een externe dienstverlener en bewaart geen betalingsgegevens.
  • Informatie van derden. Informatie die we kunnen krijgen van derden over uw interesses of uw bedrijf. Om bijvoorbeeld onze databanken actueel te houden en u relevante content en ervaringen te bieden, kunnen wij uw persoonsgegevens combineren met andere bronnen, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Zo kunnen wij bijvoorbeeld door deze bronnen op de hoogte worden gesteld van de naam, omvang, bedrijfstak en locatie van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.
  • Social media data. We kunnen social media functies leveren waarmee u informatie via uw sociale netwerken kunt delen en met ons kunt communiceren op social media sites. Om daarnaast enkele functies van Sitecore's websites te kunnen gebruiken, moet u eerst het registratieproces afronden, wat u ook kunt doen via uw enkelvoudige sign-on social media account. Uw gebruik van deze functies kan ertoe leiden dat wij gegevens over u verzamelen of delen, afhankelijk van de betreffende functie. Wij moedigen u aan het privacybeleid en de instellingen op de social media sites die u gebruikt te bekijken, zodat u weet welke informatie door deze sites verzameld, gebruikt en gedeeld kan worden. Verder erkent u dat bij het beschikbaar maken van aanmeldgegevens voor toegang of authenticatie van uw enkelvoudige sign-on op een social media account als Facebook.com, LinkedIn.com of andere externe diensten, Sitecore niet verantwoordelijk is voor de veiligheid van uw wachtwoord, aanmeldgegevens of andere persoonsgegevens die worden bewaard of verstrekt door dergelijke diensten.
  • Overige unieke identificerende informatie. Voorbeelden hiervan zijn onder andere gegevens die u verstrekt bij persoonlijke communicatie, online, telefonisch of per e-mail, met onze servicecenters, helpdesks of andere kanalen van de klantendienst, uw antwoorden op klantonderzoeken, wedstrijden of extra informatie die u ons verstrekt voor de levering van Sitecore-diensten of om te reageren op uw aanvragen.

Hoe wij voldoen aan de Privacy Shield

Sitecore handelt in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield en de Zwiterse-VS Privacy Shield Frameworks (samengevat onder het begrip 'Privacy Shield') zoals vastgelegd door de U.S. Department of Commerce en de Europese Commissie, betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van betrokkenen die respectievelijk in de EU en Zwitserland woonachtig zijn. Sitecore heeft tegenover het Ministerie van Handel verklaard de beginselen na te leven van de Privacy Shield inzake kennisgeving, keuze, verantwoordingsplicht voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking van doeleinden, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid.

Wanneer Sitecore informatie ontvangt onder de Privacy Shield en deze vervolgens overdraagt aan een derde die namens Sitecore optreedt als agent, heeft Sitecore – zoals vereist onder de beginselen – een zekere aansprakelijkheid voor de verdere verwerking van persoonsgegevens onder de Privacy Shield indien (i) de agent de informatie verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de Privacy Shield én (ii) Sitecore verantwoordelijk is voor het voorval dat de schade heeft veroorzaakt. Meer informatie over de Privacy Shield en de certificering van Sitecore vindt u op de Privacy Shield website.

Met een eventuele vraag over ons privacybeleid in verband met onze Privacy Shield certificering verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor een antwoord of een oplossing van uw aanvraag.

Voor ingezetenen van de Verenigde Staten is Sitecore onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Voor inwoners van Europa hebben we de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (EU DPA's) gekozen als onafhankelijk verhaalmechanisme voor geschillenbeslechting in verband met de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonsgegevens die door EU-lidstaten zijn doorgegeven aan de Verenigde Staten.

U kunt hier kosteloos een klacht indienen bij uw lokale EU DPA. Wij zullen samenwerken om uw kwestie op te lossen. Onder bepaalde omstandigheden biedt de Privacy Shield Framework het recht een beroep te doen op bindende arbitrage om klachten op te lossen die niet met andere middelen kunnen worden opgelost, zoals beschreven in Bijlage I bij de Privacy Shield beginselen.