Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

National Wildlife Federation

Inspirerar amerikaner att skydda vilda djur och växter för våra barns framtid med en webbplats som erbjuder engagerande information och onlineaktioner

Som den största ideella naturvårdsorganisationen i Amerika fokuserar National Wildlife Federation huvudsakligen sina ansträngningar på att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljö. För att uppnå det här målet är National Wildlife Federation mycket beroende av sin onlinenärvaro för att: informera allmänheten om sina aktiviteter och viktiga skyddsfrågor, få flera medlemmar och engagera fler människor i organisationens arbete samt samla in pengar till organisationen. National Wildlife Federation har över fyra miljoner medlemmar, partner och anhängare. Organisationen ser till att ha en uppdaterad webbplats med hjälp av Sitecore Content Management-systemet, som har visat sig vara mycket viktigt för att stödja deras arbete. När oljekatastrofen i Mexikanska golfen inleddes i april 2010 behövde personalen på National Wildlife Federation kontinuerligt kunna uppdatera webbplatsen. Medarbetarna besvarade frågor från människor i hela världen om oljespillets effekter på vilda djur och växter samt ekosystem. Personalen arbetade i ovisshet men behövde tillhandahålla trovärdig information med ett ögonblicks varsel. Med den ofta uppdaterade webbplatsen fungerade organisationen som nationens ”röst” för djurlivet under den här krisen. National Wildlife Federation hävdar att Sitecores content management-system var avgörande för de positiva reaktionerna på webbplatsen.

Utmaning

National Wildlife Federation hade tidigare en fragmenterad webbplats som bestod av olika hemmagjorda CMS-system, vilket var besvärligt för dem som skulle hantera internet. De här ålderdomliga systemen var tidsödande att underhålla och bygga ut och krävde att IT-teamet redigerade innehållet åt redaktörerna. ”Det skapade en klyfta mellan dem som producerar innehåll och närvaron på webben. Det ledde till att användarupplevelsen av webbplatsen var inkonsekvent” säger Carla Brown, National Wildlife Federations Online Project Operations Manager.

National Wildlife Federation tog Sitecores partner Non-Linear Creations (NLC) till hjälp för att skapa en tvåårig onlinestrategi som har moderniserat webbplatsen i sin helhet.

Det viktigaste för National Wildlife Federation var att installera ett content management-system som dramatiskt skulle minska tidsåtgången och krånglet med att publicera innehåll, liksom att ta fram en ny informationsarkitektur för att förbättra nyckeltalen.

Lösning

När de skissade på strategin för uppgraderingen av webbplatsen genomförde NLC nästan 100 intervjuer med National Wildlife Federations intressenter i USA, och tog fram en plan för infrastruktur, e-marknadsföring, sociala medier, profilering av innehåll och målgrupper. De planerade också att lansera webbplatsen med logisk och kontinuerlig distribution med hänsyn till arkitektur, användbarhet, design och sökmotoroptimering. 

För att avrunda byggde National Wildlife Federation skräddarsydda enheter, som en taggningsmodul, en berättelsemodul och ett bildspel. De utökade också Web Forms for Marketers på många olika sätt för att automatisera informationsflödet till olika förvaringsplatser. Till sist skapade organisationen en integrerad Web Forms for Marketers-modul och byggde upp ett antal formulär, bland annat sådana som medgav betalning med PayPal.

”Vi gillar bibliotekens logik och hur det underlättar återanvändning av innehåll. För att inte nämna att API-funktionaliteten verkligen är ’öppen’”, avslutar Carla Brown.

Resultat

Efter lanseringen av webbplatsen har National Wildlife Federation fått en rejäl avkastning på sin investering: Användarnas tid på webbplatsen har ökat eftersom informationsflödet är betydligt renare. Det har också varit omvälvande för hela internetteamet att använda Sitecores CMS. Istället för att göra vanliga innehållsredigeringar har IT-personalen nu tid att skapa innovativa webbegenskaper och funktionalitet. Redaktörerna är dessutom villigare att arbeta på sitt innehåll nu när de har tillgång till och kan uppdatera innehållet direkt.

”Våra samtal har ändrats från ’Kan ni bygga det här åt oss?’ till frågor om styrning och vad som vore värdefullast för organisationen att bygga”, säger Susie Ibbotson, Marketing Director på Non-Linear. När ett oljespill inträffade i Michigan inte långt efter oljekatastrofen i Mexikanska golfen, var National Wildlife Federation redan vana vid att använda Sitecore i en krissituation.

Teknisk beskrivning

Specialingredienser i lösningen

  • Sitecore CMS
  • OMS-integrerad
  • Deras blogg ligger i Wordpress
  • De använder Convio för onlinedonationer, e-postleverans, stöd och undersökningar och en separat onlinebutik för sin katalog
  • De använder hemmabyggda .NET-webbapplikationer för prenumerationer på organisationens barntidningar, certifiering av naturlig miljö, fototävlingar, Wildlife Watch och Nature Find-programmen
  • Förstora för videoleverans
  • Omniture och Google Analytics för webbanalys
  • Flickr, Facebook och andra plattformar för sociala medier