Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

L’Oréal


L’Oréal genomgår omvandling för att konsolidera och personalisera upplevelser


L’Oréals ambitiösa digitala mål är att uppdatera och nylansera 600 webbplatser för 15 varumärken på tre år. Det slutgiltiga målet: att bli det största skönhetsvarumärket i världen. Förbättrade onlineupplevelser för kunderna ligger i centrum för den globala affärsomvandlingen. Man kommer att lyckas genom att främja samarbete för varumärkenas globala mål och unika landsdemografi.

En miljard kunder interagerar varje dag med företagets 3 000 olika webbplatser, och L’Oréal såg möjligheten att leverera en konsekvent varumärkesupplevelse, öppna nya e-handelskanaler, skapa en personaliserad shoppingupplevelse och öka intäkterna genom tvärförsäljning. Samtidigt behövde de 60 landsspecifika dotterbolagen en lösning för att kostnadseffektivt kunna lokalisera produkter och tjänster i stor skala för framtida tillväxt.

Det viktiga för L’Oréals omvandling är att tänka om kring kärnan i marknadsföringsmodellen och skapa och leverera nya, personaliserade upplevelser som smidigt sammanför den verkliga och digitala värld som kunderna värderar och respekterar. Men de måste göra det på ett sätt som levererar en globalt konsekvent varumärkesupplevelse online och samtidigt tillhandahåller kostnadseffektiv lokalisering.

L’Oréal valde Sitecore för den digitala marknadsföringsplattformen och Valtech som partner för omvandlingen. Sitecore® Experience Platform™ (XP) erbjöd både omfattande personaliseringsmöjligheter och snabb driftsättning i global skala med Microsoft Azure PaaS.

Through this program, we have now built a common platform, a marketplace of functionalities so every brand and country can concentrate again on providing the best experience for our consumers.

Lubomira Rochet
Chief Digital Officer, L’Oréal
Lubomiro Rocher  Chief Digital Officer, L’Oréal Global