Skip to content

Sitecores Business Optimization Services

Hjälper varumärken att öka sitt affärsvärde genom att skapa fantastiska kundupplevelser.

Vilka är SBOS?

Sitecores Business Optimization Services-team (förkortat SBOS™) stöder Sitecore-kunder och implementeringspartner under omvandlingen från marknadsföring med en varumärkescentrerad, statisk närvaro på webben till marknadsföring med en digital, personaliserad och kontextuell flerkanalsplattform som ger fantastiska kundupplevelser och skapar lojala kunder.

Så här tänker vi

Vi finns för att hjälpa företag att skapa påvisbart affärsvärde. Det gör vi genom att dela med oss av våra ständigt större insikter och erfarenheter kring processer, metoder och taktiker. Vi visar hur du ska bedöma din marknadsföringsmognad, jämka ihop dina digitala mål med strategiska mål och därefter bygga fantastiska upplevelser för kunder utifrån deras aktuella och tidigare interaktion med ditt varumärke (Sitecore kallar det context marketing). En del av vårt uppdrag är att hjälpa dig att samtidigt få snabba affärsresultat. Vi har lärt oss att alla organisationer kontinuerligt kan höja sitt affärsvärde genom att använda datadriven marknadsföring i kontext som till fullo utnyttjar den framväxande teknologin.
Who-Is-SBOS

SBOS manifest

Vi har en stark passion för det vi gör. Vårt manifest visar vilka vi är och vad vi tror på:

  • Vi är i grunden marknadsföringsteknologer: Vi blandar marknadsföring och teknologi för att öka affärsvärdet från digitala kanaler.
  • Enligt oss kan man inte marknadsföra om man inte är datadriven: Vårt första uppgift är att få digitala mål att stämma överens med de viktigaste verksamhetsmålen, så att vi kan övervaka resultaten och vidta åtgärder som driver fram resultatförbättringar.
  • Vi börjar med frågan om hur vi ska förbättra affärsresultaten: Först tittar vi efter förhållandet mellan digitala marknadsföringsmål och organisatoriska mål, därefter använder vi de pådrivande faktorer vi hittar för att förbättra affärsresultaten.
  • Vi vill ständigt bli bättre: Marknadsföringsoptimering är en pågående process som måste utvecklas i takt med nya marknadsföringskanaler och -teknologi.
  • Vi arbetar med engagerade organisationer: Vi försöker hjälpa organisationer att få bättre resultat och uppnå sina mål. Vi vill arbeta med människor som har samma fokus och energi som vi har.
Chris Nash
Chris Nash
Senior Business Optimization Consultant

En nyfiken digital och analog marknadsförare som ger strategisk vägledning om hur man skapar enhetliga kundupplevelser. Cris har varit med och grundat ett företag som arbetar med automatisk marknadsföring, och har arbetat på båda sidor om Atlanten med att hjälpa varumärken att börja med digital marknadsföring.
img
Lars Birkholm Petersen
Senior Strategist och SBOS Director

Lars sköter SBOS globala team av konsulter, och specialiserar sig på att ge strategisk vägledning kring hur man använder teknologi för att skapa enhetliga kundupplevelser. Lars har arbetat med hundratals organisationer och har en gedigen bakgrund inom best practice för digital marknadsföring.
About SBOS Elan Bair
Elan Bair
Senior Business Optimization Consultant

Elan rådgiver B2B- och B2C-företag kring strategiska och operativa aspekter av hantering av kundupplevelser&mdash. Han har mer än 30 års erfarenhet som konsult inom marknadsföring åt ledare som Bain & Company, Accenture och Isobar.
Elan har haft ledande marknadsförings- och affärsutvecklingsbefattningar inom fastighetsfinans, affärstjänster, programvaru- och förlagsverksamheter.
Foto Jim Claussen
Jim Claussen
Senior Business Optimization Consultant

Jim tillhandahåller strategi, praxis och kunskaper när det gäller digital upplevelsehantering. Efter 20 år som ledare inom digitala strategier, utveckling, hantering och rådgivning i många branscher och partnersystem leder Jim SBOS Insights aktiviteter för att hjälpa kunder och implementeringspartner att ta över marknader med hjälp av enhetliga kundupplevelser.
Foto Ramon Aseniero
Ramon Aseniero
Senior Business Optimization Consultant

Ramon är en Sitecore MVP och har utvecklat Sitecore-lösningar för Fortune 50-företag i över 10 år nu.
Foto Nicolai Winch Kristensen
Nicolai Winch Kristensen
Senior Business Optimization Consultant

Nicolai arbetar passionerat för att skapa kvalitetslösningar för digitala upplevelser; allt från att leda rätt kundupplevelsestrategi till att utföra den på driftsnivå. Med över 15 års erfarenhet i onlinevärlden och mer än 10 år med Sitecore-plattformen har Nicolai hjälpt många kunder att få ut affärsvärde av deras digitala plattform.
Sean Rusinko
Sean Rusinko
Senior Business Optimization Consultant

Sean leder SBOS enablement services för Sitecore-kunder och partner med hjälp av sina expertkunskaper när det gäller kundupplevelser och kontextmarknadsföringstekniker som utnyttjar Sitecore Experience Platform. Under det senaste decenniet har Sean hjälpt organisationer att uppnå både kortsiktiga resultat och långsiktig tillväxt genom att formulera, implemenetera och mäta digitala strategiprogram för omvandling.
Jonathan Corley
Marknadsföringsteknologen

Jonathan förser Sitecore-partner och kunder med ett processdrivet tillvägagångssätt för kontextmarknadsföring genom SBOS-engagemang. Han var tidigare chefskonsult för ett ansett internationellt företag och gav rådgivning till branschledande varumärken med ett starkt fokus på Sitecore-strategi och konfiguration. Jonathan är född i Atlanda och har ett brinnande intresse för framväxande teknologier.

Kundvalidering

En riktigt bra aspekt av Xccelerate-programmet är dess fokus på människor. Seminarierna hjälpte verkligen alla intressenter att komma överens och avmystifierade affärsfördelarna med tekniker som personalisering och beteendeprofilering.

Max Goijarts, Marketing and Technology Manager
Danone Nutricia

Relaterade resurser

SBOS Academy

Den här webbsidan är proppfull med e-böcker av gör-det-själv-typ, guider och mycket mer av värdefulla SBOS-resurser om hur du gör för att marknadsföra till kunder i kontext.

Läs mer

10 personaliseringstaktiker

Det är inte så svårt som du kanske tror. Använd dessa lättillgängliga sätt att använda Sitecore för att leverera personaliserade upplevelser och marknadsföra i kontext.

Läs mer

Google rankar sina mobila visningar högre: Är du beredd?

Chefskonsulten Ron Persons blogg ger dig en checklista för att bedöma om du är redo för mobilt.

Läs mer

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Om dig
Common Form Fields