Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

Customer Experience Maturity Model®

En vision av ditt företags strategi för ett mer kundcentrerat tänk – och en guide om hur man kommer dit.

Gör en plan för att marknadsföra i kontext 

När din organisation utvecklas till högre nivåer i mognadsmodellen ökar det strategiska värdet av din marknadsföring. Företag i Initiate-fasen har en grundläggande webbplats, vissa analysverktyg och e-postfunktionalitet. Men de som är i den sjunde fasen, Lifetime Customer, använder kontextuell information för att förstå och förutse kundernas beteende och levererar det mest relevanta innehållet – i realtid – oavsett var kunden är.

getting_started_digital_maturity_model

Sju faser som består av tre makrofaser

LOCKA

Du fokuserar på att locka fler besökare istället för att optimera upplevelsen eller förbättra din relevans för besökarna. Faserna omfattar:

1. Initiate – statiska webbplatser, grundläggande analysverktyg och e-postfunktionalitet

2. Radiate – flera kanaler utöver e-post, innehållet blir ut-och-in

3. Align – digitala mål börjar jämkas ihop med strategiska mål

KONVERTERA

Du är mer fokuserad på att engagera besökare och konvertera dem mot viktiga digitala mål som driver affärerna framåt. Faserna omfattar:

4. Optimize – viktiga kundupplevelser förbättras med hjälp av testning och personalisering, genom översyn och optimering av innehåll och insamling av bättre kundinformation.

5. Nurture – kundupplevelsen förstärks genom att fler kanaler kopplas ihop och det totala antalet konverteringar ökas

VARUMÄRKESAMBASSADÖR

Du är fokuserad på att skapa starka varumärkesambassadörer. Det kräver värdefulla kundinsikter tvärs över många team, system och beröringspunkter. Faserna omfattar:

6. Engage – olika datalager kopplas ihop med kundinformation, online och offline, och ger en total överblick över kunden

7. Lifetime Customers – kundinsikterna – information, förutsägelser och smidighet – används som viktigaste konkurrensfördel

Taktiker och mätningar mognar med varje fas

Initiate

 • Varumärkescentrerat innehåll
 • SEO
 • E-postsändning
Nyckeltal: Användning av trafik och innehåll

Radiate

 • Mobila, sociala och PPC-kanaler tillagda
 • Meddelanden integrerade tvärs över alla kanaler
Nyckeltal: webb- och kanalanalyser

Align

 • Kampanjoptimering
 • Bedömning av kundernas kvalitet
 • Jämförelse av effektivitet tvärs över kanaler
Nyckeltal: Värde per besök, Experience Analytics

Optimera

 • Personalisering
 • A/B testning
 • Spårning av kunders beteende
 • Personliga profiler
 • Communities för delning
Nyckeltal: jämkade med strategiska mål

Nurture

 • Kundcentrerad och utlösarbaserad dialog
 • Insamling av uttryckligt och underförstått kundbeteende
 • Automatiserade flöden
Nyckeltal: aktivitet och engagemang vid olika steg på resan

Engage

 • Enhetliga kunddata oavsett beröringspunkt
Nyckeltal: knutna till kundens livscykel

Lifetime Customers

 • Datadriven marknadsföring
 • Data vid varje beröringspunkt är omedelbara, relevanta och prediktiva
 • Automatiserade dataanalyser och optimering
Nyckeltal: kundens livstidsvärde, lojalitet, bevarande av kunder

Vilken är din digitala mognad?

Gör vår utvärdering och få reda på var du står i din bransch. Du får nytta av rekommendationerna som hjälper dig att ta reda på mer om dina kunder och deras kontext, så att du kan ge dem relevant innehåll, precis när och där de vill ha det.

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Loading...