Skip to content

Terms of Use

Trademark Policy

Privacy Policy 

 

Sekretesspolicy

Sammanfattning:

Här är den kortfattade versionen av vår sekretesspolicy för dig som inte har tid att läsa hela texten:

 • Vi kommer inte att sälja den personliga information som du lämnar till oss, inklusive din e-postadress, och vi kommer endast att använda den internt.
 • Vi placerar olika cookies i din webbläsare för att förstå hur du använder Sitecore-webbplatsen och hur vi sedan kan tillhandahålla en upplevelse som stämmer överens med dina behov. Vissa cookies gäller för tredje part som hjälper oss med annonsering och mätning av effekterna av annonseringen, så att vi kan spendera vår marknadsföringsbudget på ett genomtänkt sätt. Om du inte gillar cookies ska du inte gå in på Sitecore-webbplatsen.

Hela texten:

Den här sekretesspolicyn beskriver hur Sitecore Corporation A/S, ett danskt aktiebolag med företagsregistreringsnummer (CVR) 26032512 (”Sitecore”), och dess samarbetspartners, använder och skyddar den information som du tillhandahåller eller som på annat sätt samlas in genom Sitecore-webbplatsen. Policyn är baserad på vårt grundläggande mål att ge våra besökare information och resurser med hög kvalitet, samtidigt som vi bevarar individens anonymitet och personliga sekretess. Sitecore kan då och då komma att ändra den här policyn genom att lägga upp den ändrade policyn på Sitecore-webbplatsen. Du bör kontrollera sidan då och då för att se till att du fortfarande godkänner policyvillkoren. Att du använder Sitecore-webbplatsen innebär att du godkänner den här sekretesspolicyn.

Sitecore-webbplatserna

”Sitecore-webbplatsen” så som begreppet används i den här policyn innebär sitecore.com inklusive alla dess underdomäner. Sitecore-webbplatsen ägs, tillhandahålls och styrs av Sitecore och dess samarbetspartners och ligger på servrar bland annat i USA, Europa, Sydamerika och Asien. Med ”datorer” avses den fysiska eller virtuella maskinvara, inklusive mobilenheter, som du använder för att besöka Sitecore-webbplatsen.

Informationen vi samlar in

Det här meddelandet gäller all information som samlas in eller lämnas på Sitecore-webbplatsen. När du besöker Sitecore-webbplatsen samlas viss information in automatiskt enligt nedanstående. Ingen annan information samlas in genom Sitecore-webbplatsen om du inte medvetet väljer att skicka den till oss (t.ex. genom att klicka på en länk för att skicka oss ett e-postmeddelande), vilket också beskrivs nedan.

”Automatiskt insamlad åtkomstinformation” innebär följande kategorier och specifik information inom dessa:

 • ”Klientinformation”: internetdomän, registrerat företag (i tillämpliga fall), GeoIP-information och internetadressen för den dator du använder.
 • ”Nödvändig teknisk information”: identifiering av den sida eller tjänst som du begär, den typ av webbläsare och det operativsystem du använder, samt datum och tid för åtkomsten.
 • ”Ej nödvändig teknisk information”: internetadressen för den webbplats från vilken du länkade direkt till vår webbplats och den ”cookie-information” som beskrivs nedan.

”Valfri information” inkluderar följande information:

 • När du skickar ett e-postmeddelande till oss: ditt namn, din e-postadress och innehållet i ditt meddelande.
 • När du fyller i onlineformulär eller -enkäter eller andra frågor eller kommentarer i en blogg: all information som skrivs in i sådana formulär, enkäter, frågor eller kommentarsfält i bloggar.
 • När du registrerar dig för ett konto på Sitecore-webbplatsen: ditt namn, din e-postadress och eventuell övrig information du anger som en del av registreringen.
 • När du anger inloggningsupplysningar för att komma åt eller verifiera ditt konto via Facebook.com, Linked-in.com eller någon annan tredje parts tjänst: den information som tillhandahålls av sådan tredje part.

Hur vi använder ainformationen

Klientinformation används för att skicka den begärda webbsidan till din dator för visning. Det finns en teoretisk möjlighet att den begärda webbsidan och dirigeringsinformationen kan uppfattas av andra enheter som är inblandade i att skicka den begärda sidan till dig. Vi har ingen kontroll över sådana enheters sekretessregler. Vi kan använda klientinformation för att analysera trender, administrera Sitecore-webbplatsen, spåra användarrörelser och samla in bred, aggregerad demografisk information i rapporterings- och sponsringssyfte. Då och då kan vi också använda icke identifierbar aggregerad information för att bättre kunna utforma och driva Sitecore-webbplatsen. Vi kan behålla klientinformation som vi har samlat in genom våra system hur länge som helst efter att webbsidan har skickats och använda informationen för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder.

Nödvändig teknisk information och ej nödvändig teknisk information hjälper oss att svara på din begäran på rätt sätt (eller på ett personifierat sätt) och hjälper oss planera förbättringar av webbplatsen. I den ovanliga händelse att en ”hackare” försöker bryta mot datasäkerheten upprättas dessutom loggar över automatiskt insamlad åtkomstinformation för att det ska gå att genomföra en säkerhetsutredning. I sådana fall kan informationen, tillsammans med annan relevant information som vi har tillgång till, komma att överlämnas till polismyndigheter.

Med hjälp av valfri information kan vi tillhandahålla tjänster eller information som är bättre anpassade till dina behov, och planera förbättringar av webbplatsen. Vi kan komma att använda ofullständig valfri information som du har tillhandahållit för att kontakta dig i syfte att erbjuda ytterligare hjälp.

Personligt identifierbar information

Personligt identifierbar information, i vilken klientinformation ingår, som handlar om dig eller någon annan (härmed kallad ”personligt identifierbar information”) används för att slutföra din specifika begäran samt hjälpa oss att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi delar inte personligt identifierbar information med utomstående, och distribuerar den inte på något annat sätt, förutom där så är nödvändigt för att slutföra din begäran eller som svar på en giltig stämningsansökan, ett domstolsbeslut eller någon annan juridisk process, eller när det krävs för att vi ska kunna upprätthålla eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot juridiska krav från dig eller å dina vägnar. I sådana fall har vi som mål att behandla den personligt identifierbara information som uppges på detta sätt konfidentiellt, men det finns ingen garanti för att konfidentialitet kan uppnås.

Till sist intygar vi att vi aldrig kommer att använda eller dela personligt identifierbar information som du har lämnat till oss på något sätt som bryter mot, eller på annat sätt inte är relaterat till, de sätt som beskrivs i den här policyn utan att tydligt meddela detta på Sitecore-webbplatsen samt ge dig möjlighet att välja bort eller på annat sätt förbjuda sådan icke-relaterad användning.

För att vi ska kunna ge dig bästa tänkbara service är det ditt eget ansvar att se till att all personligt identifierbar information som du tillhandahåller på Sitecore-webbplatsen underhålls och hålls aktuell.

 

Registrering

För att kunna använda vissa av funktionerna på Sitecore-webbplatsen måste du först genomföra registreringsförloppet. Registrering kan också ske via ditt LinkedIn-, Facebook- eller Google-konto. Som en del av registreringen måste du ange viss personligt identifierbar information enligt vad som beskrivs under ”Valfri information” ovan. Du bekräftar också att när du tillhandahåller inloggningsupplysningar för att komma åt eller verifiera ditt konto via Facebook.com, Linked-in.com eller andra tjänster från tredje part, är Sitecore inte ansvarigt för säkerheten hos dina lösenord, användarnamn eller annan personligt identifierbar information som lagras eller tillhandahålls av sådana tjänster.

Cookies

Sitecore-webbplatsen använder ”cookies”.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator av Sitecore-webbplatsen så att det ska gå att känna igen din dator vid återkommande besök. Vi skickar cookies till din dator när du använder Sitecore-webbplatsen, svarar på onlineenkäter och -undersökningar eller begär information.

En Flash-cookie (eller ett lokalt delat objekt) är en datafil som placeras på en enhet genom plug-in-programmet Adobe Flash som kan finnas inbyggt i, eller laddas ner av dig, till din enhet. HTML5-cookies kan programmeras genom lokalt lagrad HTML5.

En cookie kan skicka information via din webbläsare i syfte att verifiera eller identifiera datorn (t.ex. genom IP-adressen) eller användaren. Cookies kan innehålla information som registreringsdata och användarpreferenser men ger inte tillgång till din personligt identifierbara information. När en server får en begäran från en dator där en cookie från Sitecore-webbplatsen förvaras kan servern använda informationen som är lagrad i cookien i kombination med den information som är lagrad på servern. En cookie hämtar i allmänhet inte information från din dator och kan inte bära på virus eller andra skadliga filer.

Vad använder vi cookies till?
Den information som Sitecore samlar in via cookies (”cookie-informationen”) gör att vi kan analysera användarens trafikmönster, vilket i sin tur bland annat gör att vi över tid kan ge användaren en bättre upplevelse av Sitecore-webbplatsen, både genom att vi förbättrar innehållet och att vi gör det lättare att använda. Vi använder till exempel cookies för att komma ihåg:

 1. Ditt språk och land;
 2. Din inloggningsinformation;
 3. Dina webbläsarinställningar och plug-in-program, samt
 4. Din användning av en Sitecore-webbplats.

Cookies gör att Sitecore kan komma ihåg dina inställningar så att du inte behöver bli tillfrågad om specifik information varje gång du besöker webbplatsen.

Webbsignaler och webbläsarlagring

Vi använder också webbläsarlagring och webbsignaler. Webbläsarlagring gör att webbplatser kan lagra data i webbläsaren på en enhet. När lagringen används i läget ”lokal lagring” kan data lagras mellan sessioner (till exempel så att informationen går att komma åt även efter att webbläsaren har stängts och öppnats igen). En webbsignal är en elektronisk fil som signalerar när webbsidor, annonser, videofilmer, annat innehåll, e-postmeddelanden eller nyhetsbrev har lästs. Sitecore använder webbsignaler tillsammans med cookies för att samla in data som gör att vi bättre kan förstå hur användarna förflyttar sig mellan olika sidor på webbplatserna.

Används tredjepart?
Vissa av de webbsignaler och cookies som vi använder på Sitecore-webbplatsen kommer från tredje part: samarbetspartners som hjälper oss att annonsera, visa innehåll, kommunicera med dig och mäta webbplatsens effektivitet. Sådana samarbetspartners kan delas in i följande kategorier:

 • Annonsering: vi använder tredjepartsleverantörer som Google och dess underleverantör DoubleClick, liksom Twitter, för att visa annonser på olika webbplatser på Internet. Det kan hända att dessa leverantörer använder cookies från tredje part för att visa annonser enligt användarens tidigare besök på Sitecore-webbplatsen.
 • Analys: vi använder ibland cookies från tredje part, inklusive Google Analytics, Brightcove, Twitter och Coveo, för att kunna a) genomföra analyser av information om plats, intressen och liknande för att lära oss mer om våra besökare och b) mäta resultaten av vår webbplats och dess innehåll.
 • Meddelanden: vi använder teknik som tillhandahålls av en tredje part, Live Chat, Inc., för att våra besökare ska kunna kommunicera med Sitecore. Live Chat, Inc. använder cookies för att meddelandetekniken på Sitecore-webbplatsen ska fungera.
 • Sociala media: vissa cookies från tredje part gör att besökarna på Sitecore-webbplatsen kan använda funktioner för sociala media, som att dela, skicka eller rekommendera sidor för andra. Tredje part inkluderar Addthis (tillhandahålls av AddThis, Inc.), Youtube (tillhandahålls av YouTube LLC), Facebook (tillhandahålls av Facebook, Inc.) och LinkedIn (tillhandahålls av LinkedIn Corp.).

Kan jag tacka nej till och/eller radera cookies?
Du kan tacka nej till och/eller radera cookies om du inte längre vill att de ska lagras på din dator. Observera dock att det kan göra att den höga kvaliteten hos Sitecore-webbplatsen, inklusive de funktioner och tjänster som vi tillhandahåller, minskar eller att de helt slutar att fungera.

Hur gör jag för att tacka nej till och/eller radera cookies?
Alla webbläsare har funktioner för att tacka nej till och/eller radera cookies en i taget eller alla på en gång. Hur du ska göra beror på vilken webbläsare du använder. Här nedan har vi lagt in länkar till de vanligaste webbläsarna. Kom ihåg att tacka nej till/radera cookies i samtliga webbläsare som du använder för att besöka Sitecore-webbplatsen.

 1. Internet Explorer – klicka för att visa sidan.
 2. Chrome – klicka för att visa sidan.
 3. Firefox – klicka för att visa sidan.
 4. Safari – klicka för att visa sidan.
 5. Opera – klicka för att visa sidan.
 6. Flash-cookies – klicka för att visa sidan.
 7. iPhone, iPad och annan utrustning från Apple – klicka för att visa sidan.
 8. Alla telefoner och annan Android-utrustning – klicka för att visa sidan.
 9. Alla telefoner och annan Windows 7-utrustning – klicka för att visa sidan.
 10. Information om hur du avaktiverar Flash-cookies finns på Adobes webbplats www.adobe.com.

Sitecore garanterar inte att ovanstående länkar innehåller rätt information om att tacka nej till/radera cookies och tar inget ansvar för det.

Du kan också avsäga dig Googles användning av cookies genom att besöka Googles sida för att välja bort annonsering, och kan tacka nej till en tredjepartsleverantörs användning av cookies genom att besöka Network Advertising Initiatives bortvalssida.

Du kan specifikt avsäga dig att data samlas in och används av Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

 Du bestämmer själv om du ska lämna information 

Det finns inget juridiskt krav på att du ska lämna någon information på Sitecore-webbplatsen. Observera dock att Sitecore-webbplatsen inte fungerar utan dirigeringsinformation och nödvändig teknisk information, och att vi inte söker efter eller svarar på ”do not track” (spåra ej)-signaler. Att din webbläsare inte tillhandahåller ej nödvändig teknisk information innebär inte att du inte kan använda Sitecore-webbplatsen, men det kan göra att vissa funktioner inte fungerar. För valfri information som Sitecore-webbplatsen ber om gäller att den funktion eller tjänst som är kopplad till den aktuella webbsidan kanske inte blir tillgänglig för dig om du väljer att inte ange informationen.

Om du vill att Sitecore ska rätta, göra tillägg i eller radera information om dig som Sitecore lagrar kan du skicka e-post till: webmaster@sitecore.net. Om du använder en tredje parts webbplats som drivs genom Sitecore ska du kontakta den aktuella tredje partens webbplats för information om hur du rättar, gör tillägg i eller raderar information om dig.

 

Policyns omfattning; webbplatser som tillhör tredje part

Denna policy gäller inte för organisationer som inte ägs eller styrs av Sitecore.

Sitecore-webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part. Observera att Sitecore inte tar något ansvar för dessa andra webbplatsers sekretessregler. Om du besöker dem rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicyer och är försiktig med att dela din personligt identifierbara information på sådana webbplatser som tillhör tredje part.

Hur du kontaktar oss 

Om du har andra frågor eller funderingar kring vår sekretesspolicy eller vårt arbetssätt kan du kontakta Sitecore eller skicka e-post till webmaster@sitecore.net

Senast uppdaterad: den 10 februari 2016

 

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Om dig