Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

Digital analys

Sitecore® Experience Analytics hjälper dig att få insikter om värdet av kunders besök för dina marknadsföringsmål.

Kontextuella insikter

Med Experience Analytics som finns tillgänglig med Sitecore Experience Cloud™ kan du göra traditionella webbmätningar – besök, förflyttningsmönster, hemladdningar, konverteringar, nyckelord och mer – men du har också den kraftfulla fördelen att du känner till marknadsföringens exakta effektivitet för varje digital kanal och kampanj.

Experience Analytics mer än 80 lättillgängliga rapporter gör att du kan identifiera mönster och trender i kunders interaktionsdata, som samlats in från webbplatser och andra datakällor i följande kategorier:

  • Dashboard – ger en överblick över de viktigaste analyserna och nyckeltalen.
  • Audience – gör att du förstår vilka dina besökare är, var de kommer från och hur effektiva dina strategier kring köparpersonas är.
  • Acquisition – visar vad som lockar trafik till din webbplats, exempelvis kampanj, kanal, nyckelord eller hänvisande webbplats – inklusive offlinebeteende.
  • Behaviour – hjälper dig att analysera dina besökares beteende. Vilka sidor besökte de? Vad laddade de hem på den sidan?
  • Conversion – hjälper dig att inse vad som är mest effektivt för att öka kundens intresse för din produkt eller tjänst.

Sitecore Experience Analytics egenskaper

Det finns oräkneliga verktyg för olika kanaler som bedömer prestanda och optimerar en webbplats – Sitecores analysverktyg lägger ihop dessa olika mätverktyg för att skapa effektivare åtgärder och taktiker.

Skala för engagemangsvärde

Ett kvalitativt mätverktyg som kopplar ihop besöksvärdet med dina marknadsföringsmål, och som inte bara driver våra analysverktyg, utan också våra testnings- och personaliseringsfunktioner. Denna gemensamma plattform gör att marknadsförare snabbt kan fokusera på förbättringsområden, vilket sparar tid och ökar leveransförmågan.

Personas och mönster

När besökare interagerar med en webbplats kan Sitecore XP utvärdera deras mönster, dela in dem enligt detta och notera mönstret i Sitecore® Experience Database™ (xDB). Kombinera detta med engagemangsvärde för att identifiera de personas som är mest värdefulla för ditt företag och för vilka du prioriterar målinriktade upplevelser. 

Svar på vanliga frågor om Sitecore Analytics

Hur gör jag för att skapa en skala för engagemangsvärde?

Alla mål är inte likvärdiga – vissa är betydligt viktigare än andra, och engagemangsvärden speglar naturligtvis detta. När du definierar mål inifrån Sitecore ger du dem ett värde utifrån en valfri skala, som visar hur viktiga de är med avseende på verksamhetsmålet.

Hur skiljer sig engagemangsvärde från traditionell webbanalys?

Även om marknadsförare kan använda en mängd mätverktyg för att bedöma framgång – till exempel sidvisningar, unika besökare, tid på sidan eller antal nedladdningar – är det mycket få av dessa som faktiskt hjälper dem att utvärdera huruvida en specifik resurs, kampanj eller sida hjälpt till att uppnå det övergripande målet.

Din organisations mål kan till exempel vara att sälja fler widgetar. Din hemsida får tusentals besök varje dag, och du ser höga konverteringsgrader från din hemsida till andra sidor på webbplatsen. Du säljer widgetar för 100 000 kronor. Men vad var det som bidrog till försäljningen?

Om du kunde se att nästan alla människor som faktiskt köpte en widget bad om en demo, och att 75 % av dem laddade hem en viss guide och 20 % anmälde sig till nyhetsbrevet, skulle du veta att det är demon och guiden du borde optimera. Traditionell webbanalys säger inget om hur siffrorna bidrar till affärsmålen. Det gör engagemangsvärdet.

Hur skiljer sig engagemangsvärdet från en lead score?

Skillnaden ligger i fokus. Även om de två är mycket lika, och engagemangsvärde kan användas som lead score, är det senare inte nödvändigtvis samma sak som ett engagemangsvärde.

En lead score används huvudsakligen för att mäta en potentiell kunds benägenhet att köpa och intresse för kontakt från dina säljare. På grund av detta viktas innehåll och historik för en lead score mot säljåtgärder, medan ett engagemangsvärdes fokus är betydligt flexiblare.

Engagemangsvärden är knutna till mål som du definierar i Sitecore, mål som stödjer ett verksamhetsmål. Ibland är det målet inte försäljning, utan snarare interaktion med innehåll som är anpassat till kundens resa, utbildning i hur man använder en viss produkt eller registrering i en community. En lead score gäller inte dessa aktiviteter, även om den kan stödja dina mål. Lead scores som manipulerats till åtgärder för effektiv marknadsföring leder alltför ofta till att säljare ringer människor som redan har köpt.

Hur skiljer sig Sitecore Analytics från Google Analytics?

Både Sitecore och Google Analytics har en mängd olika traditionella mätverktyg som visar hur bra webbsidor och kampanjer är. Googles styrka ligger i datainsamling och slutledning, men Sitecores analysverktyg hjälper dig att direkt kommunicera och fatta effektiva marknadsföringsbeslut via engagemangsvärde och detaljerade kundinsikter i realtid.

Finns det ytterligare fördelar med att använda engagemangsvärde?

När det gäller att bedöma prestanda och optimera en webbplats finns det oräkneliga verktyg för olika kanaler. Svårigheten ligger i att samla in olika mätningar för att skapa effektivare åtgärder och taktiker.

Sitecores engagemangsvärde driver inte bara våra analysverktyg, utan också våra testnings- och personaliseringsfunktioner. Denna gemensamma plattform gör att marknadsförare snabbt kan fokusera på förbättringsområden, vilket sparar tid och ökar leveransförmågan.


Läs mer om Experience Analytics och skapa din skala för engagemangsvärde i vår guide
Sitecore® Engagement Value best practices.

Experience Analytics i praktiken

Skräddarsy Analytics kontrollpaneler för att lägga till den information som är viktigast för dig.
Ta reda på vilka mål dina besökare engagerar sig i mest och fastställ optimeringsstrategier.
Se snabbt hur dina skräddarsydda besökarpersonas och -mönster reagerar på ditt innehåll.

Fler lästips

Guide

Från webbanalys till Experience Analytics

Kvalitet eller kvantitet: Prioritera affärsvärde framför antal sidvisningar.
Läs mer
omslag
Guide

Hur du personaliserar din webbplats för att öka konverteringarna

Tror du att personalisering ligger utom räckhåll för dig? Ändra ditt tänk med hjälp av vår niostegsprocess för leverans av kontextuella och relevanta upplevelser.
Läs mer
Guide

Bästa praxis för Sitecores® engagemangsvärde

En femstegsprocess för att ta fram ditt varumärkes skala för engagemangsvärde
Läs mer

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Loading...