Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

Enkel implementering av webbplatsen

Vår Sitecore® Experience Accelerator ger återvinningsbara UX-layoutmallar och komponenter som hjälper dig att komma igång snabbt.

Flytta fas två till fas ett

Experience Accelerator (XA) är fullt integrerad i Sitecores redigeringsfunktion och minskar tiden till marknaden genom att låta innehållsteam designa, sammanställa och driftsätta webbinnehåll tvärs över kanaler – med färre utvecklingsresurser. IT- och implementeringspartner befrias från en del av ansvaret för sidbyggnad och kan fokusera på de krav på genomslagskraft som vanligen skjuts upp till fas två.

I like to think using Sitecore Experience Accelerator (SXA) prepares you for the future. All that technical debt incurred by custom development can be reduced by shifting the burden to the Sitecore platform and taking advantage of the out-of-the-box features. When your team decides to move to the latest and greatest releases you will be relieved to know all that custom development you avoided helped to reduce upgrade cost and shorten delivery time.

Michael West
IT Application Architect, Concentra

Funktioner och fördelar

Sidbyggnad med dra-och-släpp

XA:s verktygslåda innehåller cirka 100 förbyggda komponenter som du kan använda för att bygga sidor.

Dynamiska skisser

Du skapar skisser direkt inifrån Sitecore, vilket gör att inmatning av design och innehåll kan börja så fort UX är komplett. Skisser kan exporteras som en webbplats i statisk HTML, JavaScript och CSS. Färdig design (en eller flera) kan importeras som ett tema (eller teman) och kan lätt bytas ut när som helst. 

Best practice som standard 

All kod som genereras av XA följer Sitecores Helix best practices kring sidstruktur och möjliggör användningen av verktyg för upplevelsemarknadsföring, som personalisering och upplevelseoptimering.

Separat IA från design

XA:s skissverktyg gör att webbplatskartan och sidarkitekturen kan färdigställas och överlämnas till design, så att inmatning av innehåll kan ske parallellt med designprocesserna.

Utbyggbart och anpassningsbart verktygsset

Utöver de komponentvarianter som medföljer kan du skapa nya komponenter och lägga till dem i XA:s verktygslåda. Du kan även anpassa de befintliga komponenterna. Sidlayouterna är flexibla och sidmallarna är utbyggbara.

Mobile first

Särskilda responsiva sidlayouter hjälper innehållsförfattare att göra alla sidor användbara för ett stort antal enheter.

Så här fungerar det

Användare av antingen Sitecore® Web Experience Manager (WXM) eller Sitecore® Experience Platform™ (XP) kan ladda hem paketet från Developer Portal och installera det som ett Sitecore-paket.

Gör så här för att köpa

Priset för Experience Accelerator, köpt med antingen Sitecore WXM eller XP, varierar beroende på hur stor din miljö är. 

Sitecore Experience Accelerator i praktiken

Sitecore Experience Accelerator är tillgänglig direkt från Experience Editor.

Läs mer
I verktygslådan hittar du teman för olika skisser.
Läs mer

Bygg snabbt skisser från standardkomponenter i webbsidor inifrån Experience Editor.

Läs mer

Relaterade resurser

Guide

10 personaliseringstaktiker

När det gäller personalisering ska du alltid börja med det mest lättillgängliga.
Läs mer
Broschyr

Sitecore® Experience Platform™ 

Lär dig mer om Sitecore Experience Platform. Läs vår broschyr idag och börja marknadsföra i kontext – och få kunder för livet.
Läs mer
White paper

Why upgrade to Sitecore XP 9.1?

If you’re on Sitecore XP 6.x, 7.x, or 8.x, why go through the trouble of upgrading? This white paper walks you through the benefits of our most recent release.

Learn more

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Loading...