Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

Kontextuell e-handel

Marknadsför i kontexten av kundens aktuella och tidigare beteende – och inköp – så kan du hantera en total kundupplevelse.

Hur definierar du ”kundupplevelse”?

Som marknadsförare fokuserar vi på ”kundens upplevelse” av vårt varumärke. Vi håller reda på vilket webbinnehåll som använts, vad som laddats hem, tid på digitala kanaler, hänvisningssajter, öppnade e-postmeddelanden och klickfrekvenser m.m. Allt för att marknadsföra i kontexten av digitalt beteende för att öka kunskapen om och efterfrågan på vårt varumärke och våra produkter. Målet är ofta att driva på potentiella kunder – för att uppmuntra försäljning. Men när digitala marknadsföringsplattformar och deras information inte är kopplade till e-handelssystem kan marknadsförare ibland utsätta kunderna för den irriterande upplevelsen att de försöker skapa efterfrågan på en produkt som kunden redan har köpt. Eller så missar de möjligheter till mer- och korsförsäljning och förslag som uppmuntrar potentiella kunder att återvända till en övergiven varukorg. Det är dags att tänka om när det gäller hur vi definierar kundupplevelsen och låta köpet ingå som en del av den istället för att vara slutpunkten. Och det kräver en tätare integrering mellan digitalt innehåll och e-handelsplattformar.

Möt det nya kraftparet
banner

Svårigheter med isolerad e-handel

33 %

av IT- och marknadsföringsledare

känner att deras organisation saknar insikt om shoppingupplevelsen

51 %

av IT-partner upplever svårigheter med integrering

när de levererar en smidig upplevelse genom hela köpprocessen

36 %

av IT- och marknadsföringsledare

kan inte personalisera köpupplevelsen med sitt WCM

*Sitecore digital marketing and commerce research, september 2016

Att tänka om kring e-handeln

FitForCommerce visar hur fyra Sitecore-kunder integrerar innehåll och e-handel effektivt och levererar smidiga, personaliserade upplevelser. 
banner

Forskningsföretaget Vanson Bourne ställde i vår senaste undersökning frågor till 1 240 marknadsförings- och IT-beslutsfattare, Sitecore-partner och leverantörer i hela världen och fann att företag måste optimera sin onlinenärvaro tvärs över innehåll och kataloghantering för att ge användarna kontext. Vi tittar på de utmaningar som organisationer möter när de bygger ut sina e-handelskanaler.

banner

Kontextdrivet innehåll

Det som en gång var kommunikationskanaler har nu blivit försäljningskanaler och kunderna gör sina inköp via sina tv-apparater, Twitter och SMS. Tidigare har e-handel, innehåll och upplevelser varit isolerade från varandra. Men den tiden är förbi. Lär dig hur kontextdrivet innehåll sätter fart på försäljningen. 

Läs mer

Koppla marknadsföring till e-handel: Från idé till verklighet

Personaliserade e-handelsupplevelser är betydligt effektivare när det gäller att engagera kunderna och förvandla dem till varumärkesambassadörer. Men personaliserad e-handel – eller leverans av en e-handelsupplevelse i kontexten av tidigare och aktuella kundinteraktioner – innebär omvandling av e-handelssystem till marknadsföringsplattformar. Och det innebär att koppla samman information. Och att förvandla roller, ansvarsområden och till och med organisationer. Det är inte lätt. Vi har talat med sex av Sitecores e-handelskunniga implementeringspartner för att få veta hur de har lett framgångsrika e-handelsimplementeringar. Lär dig de tre viktigaste hemligheterna som hjälper dig att leverera kontextualiserad e-handel, överbrygga organisatoriska klyftor och hantera komplicerade äldre system.

Läs mer
banner
banner

Revolutionera e-handeln

Hur kan ditt marknadsförings- och säljarbete gynnas av en integrerad innehålls- och e-handelsplattform? Hur förändrar egentligen en sådan hur du arbetar och interagerar med kunder före och efter köpet? Vi tar upp fem exempel på hur en integrerad innehålls- och e-handelsplattform levererar en betydligt bättre shoppingupplevelse för din kund, dina marknadsförings- och säljavdelningar och ditt varumärke i största allmänhet.

Läs mer

Den kontextuella e-handelsplattformen

Broschyren Sitecore® Commerce

Leverera kontextuella shoppingupplevelser som ger kunder för livet.

Varför investera i Sitecore© Commerce?

Hur Sitecore Commerce 8.2.1 kan hjälpa dig att använda kontextuell e-handel som en konkurrensfördel.

Att tänka bortom – och före – den övergivna varukorgen

Hur kontextdriven handel ökar intäkterna genom livslånga kundrelationer.

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Loading...