Skip to content

Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 2018

Hämta hem rapporten Gartner MQ for DXP

I sin första Magic Quadrant for Digital Experience Platforms (DXP) utsåg Gartner Sitecore till en ledare. Vi anser att Sitecore® Experience Platform (XP) uppfyller löftet om en digital upplevelseplattform med:

  • Mångsidig digital marknadsföring, oavsett om den används som en hel digital marknadsföringsplattform eller integreras med kompletterande marknadsledande lösningar.
  • Insamling av realtidsdata från kunder och interaktioner från alla kampanjer, källor och tredjepartssystem i Sitecore® Experience Database (xDB).
  • Smart personalisering, inklusive Sitecore Cortex maskininlärning för att generera insikter i realtid – som levererar det mest relevanta innehållet som förbättrar användarens upplevelse.
  • Klart för alla kanaler med möjligheter – inklusive underliggande – för att stödja dagens webbaserade, sociala och mobila kanaler tillsammans med morgondagens framväxande system som IoT, AR och VR.

Fyll i formuläret för att ladda hem Gartners senaste Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 2018

Gartners ansvarsfriskrivning:
Den här illustrationen har publicerats av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör betraktas i kontexten av hela dokumentet. Gartner-dokumentet finns tillgängligt från Sitecore på begäran.
Gartner rekommenderar inte något företag, någon produkt eller tjänst som förekommer i deras forskningspublikationer, och råder inte heller teknikanvändare att välja endast de företag som har högsta rating eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer utgörs av dess forskningsorganisations åsikter och bör inte tolkas som faktautlåtanden. Gartner friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Register for the report

Loading...