Skip to content
bakgrund

Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 2018

Hämta hem rapporten Gartner MQ for DXP

I sin första Magic Quadrant for Digital Experience Platforms (DXP) utsåg Gartner Sitecore till en ledare för leverans av en integrerad programvarulösning som:

  • Engagerar målgrupper tvärs över många olika slags enheter.
  • Tillhandahåller kontextuell information om varje besökare.
  • Stödjer smidiga upplevelser i alla kanaler.

Fyll i formuläret för att få tillgång till Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 2018 och se om du har rätt verktyg för att leverera holistiska digitala upplevelser.

Gartners ansvarsfriskrivning:
Den här illustrationen har publicerats av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör betraktas i kontexten av hela dokumentet. Gartner-dokumentet finns tillgängligt från Sitecore på begäran.
Gartner rekommenderar inte något företag, någon produkt eller tjänst som förekommer i deras forskningspublikationer, och råder inte heller teknikanvändare att välja endast de företag som har högsta rating eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer utgörs av dess forskningsorganisations åsikter och bör inte tolkas som faktautlåtanden. Gartner friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

All fields are required.