Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

Gartner Magic Quadrant for Web Content Management 2018

Gartner MQ

Du behöver en plattform som levererar bästa möjliga innehåll, kampanjer och handel för att skapa rätt kundengagemang i realtid.

För 9:e året i rad är Sitecore en ledare i Gartners bedömning av 18 web content management-leverantörers styrkor och svagheter.

Och rapporten i sin helhet avslöjar mer:

  • Vi tror att det är tack vare vår kunskap om marknad och strategi som Sitecore har placerats i topp för leveransförmåga eller varit bäst när det gäller vision sammanlagt sju gånger
  • Vi har behållit toppositionen för Ability to Execute i fyra år i rad, och vi tror att det beror på vår förmåga att se till att våra kunder lyckas
  • Vår snabba innovationstakt är en starkt bidragande faktor till att många av världens ledande företag väljer Sitecore.

Utöver strategiska insikter för dem som planerar att investera i ett WCM-system innehåller 2018 års Gartner Magic Quadrant for WCM en analys av marknadstrender och ingående utvärderingar av marknadens viktigaste teknologier.

Gartners ansvarsfriskrivning
Gartner rekommenderar inte något företag, någon produkt eller tjänst som förekommer i deras forskningspublikationer, och råder inte heller teknikanvändare att välja endast de företag som har högsta rating eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer utgörs av dess forskningsorganisations åsikter och bör inte tolkas som faktautlåtanden. Gartner friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Den här illustrationen har publicerats av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör betraktas i kontexten av hela dokumentet. Gartner-dokumentet finns tillgängligt från Sitecore på begäran.

Gartner: Magic Quadrant for Web Content Management, Mick MacComscaigh och Jim Murphy, 30 juli, 2018.

Register for the report

Loading...