Skip to content

Gartner Magic Quadrant for Web Content Management 2017

Hämta hem den senaste Gartner MQ for WCM-rapporten

Sitecore® Experience Platform™ lär sig kontinuerligt av varje kundinteraktion så att du kan leverera optimerade realtidsupplevelser med innehåll, kampanjer och e-handel i kontext. Och även i år tog Sitecore® hem toppositionen när det gäller leveransförmåga i Gartners utvärdering av 18 WCM-leverantörers styrka och svagheter utifrån deras Ability to Execute och Completeness of Vision.

Men det är inte hela historien. Vi tror att kvadranten berättar det Sitecore-kunder redan vet:

  • Vi tror att det är vår innovationstakt som är anledningen till att Sitecores position har avancerat varje år vi har varit i har varit i Magic Quadrant.
  • Vi har behållit toppositionen för Ability to Execute i tre år i rad, och vi tror att det är tack vare vår förmåga att se till att kunderna lyckas.
  • Vi tror att det är tack vare vår kunskap om marknaden och strategi som Sitecore har placerats antingen i topp för leveransförmåga eller bäst när det gäller vision totalt sex gånger

Tillsammans med expertperspektiv och antaganden kring strategisk planering för dem som planerar en WCM-investering omfattar Gartners Magic Quadrant for WCM 2017 även en analys av marknadstrender och en ingående utvärdering av marknadens viktigaste teknologier.

Gartners ansvarsfriskrivning
Den här illustrationen har publicerats av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör betraktas i kontexten av hela dokumentet. Gartner-dokumentet finns tillgängligt från Sitecore på begäran.

Gartner rekommenderar inte något företag, någon produkt eller tjänst som förekommer i deras forskningspublikationer, och råder inte heller teknikanvändare att välja endast de företag som har högsta rating eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer utgörs av dess forskningsorganisations åsikter och bör inte tolkas som faktautlåtanden. Gartner friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Om dig
Common Form Fields