Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

KRÄV MER INSIKT

Machine learning drives the marketing revolution

Svårigheterna med att skaffa kontextuella insikter

Förmodligen samlar du redan in massor med data. Men de flesta marknadsförare har fortfarande inget kontextuellt tillvägagångssätt för att förbättra kundupplevelsen i realtid.

Forskarna vid Vanson Bourne har tagit fram en guide som förklarar varför kunddata ännu inte driver på personalisering – och vad man kan göra åt det. De fann:

  • Endast ett fåtal marknadsförare reagerar direkt på kundernas interaktioner
  • Många företag betraktar fortfarande kundernas delaktighet som en stor utmaning
  • Vad marknadsförare helst vill ha av en kundinformationslösning


Register for your white paper

Loading...