Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

VARFÖR UPPGRADERA TILL SITECORE XP 9.1?

image

Varför uppgradera till Sitecore® XP 9.1?

Digitala marknadsförare har inte bara press på sig att leverera personaliserade kundupplevelser, utan kämpar också med isolerade data, lång tid till marknad och dåliga alternativ för leverans i alla kanaler.

Sitecore XP 9.1 löser dessa problem och ger en helhetsvy över dina kunder i realtid. Om du har Sitecore 6.x, 7.x eller 8.x bör du fundera på att uppgradera.

Den här guiden förklarar hur:

  • Sitecore Headless möjliggör utveckling och distribution av sammantagna och separata upplevelser utan kunskap inom administrationsdelen eller .NET.
  • Sitecore Omni™ möjliggör kontinuerlig sammanställning, testning och optimering av upplevelser i realtid – även headless-applikationer som IoT
  • Sitecore xConnect medger tvåvägsdataflöden med ditt CMS-, PIM-, ERP- och andra system.
  • Maskininlärning hjälper dig att optimera användningen av information från alla källor i realtid.
  • Nativ integration med Microsoft Azure och Sitecore Experience Commerce förkortar tiden till marknad

Register for your white paper

Loading...