Skip to content

Sitecore Value Realization Services

En blandning av teknologi och expertis kring digital marknadsföring för att ge dig högre implementeringskvalitet, minska riskerna och maximera värdet på din övergripande projektinvestering.

Låt Sitecores experter arbeta för dig

Genom att arbeta direkt med Sitecore-teknologi och experter på digitala strategier får Sitecores kunder snabb tillgång till avancerade färdigheter och best practice för att på bästa sätt använda Sitecore-webbplatsen, kontextmarknadsföring och e-handelsfunktioner.

Ingen kan Sitecore som Sitecore

Sitecores tekniska konsulter och digitala strateger har djup kunskap om Sitecore-teknologin, affärsprocesser för marknadsföring och marknadsföringsteknologins ekosystem. Genom att arbeta direkt med Sitecore får du ett unikt synsätt och best practice kring marknadsföring och teknik som driver framgångsrika Sitecore-implementeringar.

Testad och beprövad best practice

Under femton år har Sitecore förfinat best practice världen över med ett systematiskt tillvägagångssätt för varje projekt, med tydliga metoder och stegvis vägledning för att se till att du realiserar och överträffar dina mål för din digitala marknadsföring och din verksamhet. 

Direktkontakt med produktinnovation

Sitecores Value Realization Services-team samarbetar direkt med Sitecores produkt- och support-team och håller sig à jour med de senaste innovationerna och rekommendationerna. 

Servicepaket

Stepstone Review

Sitecore går igenom din implementering i alla delar av projektets livscykel för att se till att implementeringen blir optimal enligt rekommenderade metoder, och att den blir klar för lansering.

Stepstone XP Activate

Sitecore samarbetar med dina interna och externa team och skapar en grund för det projekt du vill genomföra. Vi hjälper dig att definiera din arkitektur på innehålls-, applikations- och systemnivå, vi tillhandahåller genomgångar som bedömer lösningen i takt med att implementeringen fortlöper, och vi tillhandahåller teknisk expertis som hjälper dig att bättre förstå din plattform.

Stepstone Commerce Activate

Sitecore samarbetar kring ditt e-handelsprojekt med dina interna och externa team på en djup teknisk nivå. Vi hjälper dig att definiera din arkitektur på innehålls-, applikations- och systemnivå, vi tillhandahåller genomgångar som bedömer lösningen i takt med att implementeringen fortlöper, och vi tillhandahåller teknisk expertis som hjälper dig att bättre förstå din plattform.

Stepstone Review

Stepstone
XP Activate

Stepstone Commerce Activate

Installationshjälp (tillval)
Kick-Off
Snabbstart, grund för marknadsföring
Genomgång av milstolpar
Genomgång av beredskap för xDB
Genomgång före lansering
Genomgång av det tekniska projektet
Snabbstart, grund för teknik
Arkitekthjälp
Justering av prestanda
Snabbstart, grund för e-handel

Tilläggstjänster


  • Snabbvinster för möjliggörande av marknadsföring
  • Technical Account Manager 
  • Skräddarsydd teknisk hjälp 

Dra nytta av exklusiv Sitecore-expertis

Sitecore Value Realization Services, med exklusiv insikt i tusentals kundimplementeringar, kommande funktioner, roadmaps för produkter och en övergripande förståelse av marknadsföringsteknologins ekosystem, är utformat för att komplettera dina implementeringspartners tjänster och hjälpa dig att:

  • Snabbt förbereda för din Sitecore-installation och implementering
  • Säkerställa en solid teknisk och marknadsföringsmässig projektgrund
  • Arbeta effektivare med din implementeringspartner
  • Uppfylla dina affärsmål
Ladda hem broschyren →

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Om dig
Common Form Fields