Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

Sitecore Value Realization Services

En blandning av teknologi och expertis kring digital marknadsföring för att ge dig högre implementeringskvalitet, minska riskerna och maximera värdet på din övergripande projektinvestering.

Låt Sitecores experter arbeta för dig

Genom att arbeta direkt med Sitecore-teknologi och experter på digitala strategier får Sitecores kunder snabb tillgång till avancerade färdigheter och best practice för att på bästa sätt använda Sitecore-webbplatsen, kontextmarknadsföring och e-handelsfunktioner.

Ingen kan Sitecore som Sitecore

Sitecores tekniska konsulter och digitala strateger har djup kunskap om Sitecore-teknologin, affärsprocesser för marknadsföring och marknadsföringsteknologins ekosystem. Genom att arbeta direkt med Sitecore får du ett unikt synsätt och best practice kring marknadsföring och teknik som driver framgångsrika Sitecore-implementeringar.

Testad och beprövad best practice

Under femton år har Sitecore förfinat best practice världen över med ett systematiskt tillvägagångssätt för varje projekt, med tydliga metoder och stegvis vägledning för att se till att du realiserar och överträffar dina mål för din digitala marknadsföring och din verksamhet. 

Direktkontakt med produktinnovation

Sitecores Value Realization Services-team samarbetar direkt med Sitecores produkt- och support-team och håller sig à jour med de senaste innovationerna och rekommendationerna. 

Servicepaket Technical Consulting

Stepstone Review

Sitecore går igenom din implementering i alla delar av projektets livscykel för att se till att implementeringen blir optimal enligt rekommenderade metoder, och att den blir klar för lansering.

Stepstone XP Activate

Sitecore samarbetar med dina interna och externa team och skapar en grund för det projekt du vill genomföra. Vi hjälper dig att definiera din arkitektur på innehålls-, applikations- och systemnivå, vi tillhandahåller genomgångar som bedömer lösningen i takt med att implementeringen fortlöper, och vi tillhandahåller teknisk expertis som hjälper dig att bättre förstå din plattform.

Stepstone Commerce Activate

Sitecore samarbetar kring ditt e-handelsprojekt med dina interna och externa team på en djup teknisk nivå. Vi hjälper dig att definiera din arkitektur på innehålls-, applikations- och systemnivå, vi tillhandahåller genomgångar som bedömer lösningen i takt med att implementeringen fortlöper, och vi tillhandahåller teknisk expertis som hjälper dig att bättre förstå din plattform.

Stepstone Review

Stepstone
XP Activate

Stepstone Commerce Activate

Installationshjälp (tillval)
Kick-Off
Snabbstart, grund för marknadsföring
Genomgång av milstolpar
Genomgång av beredskap för xDB
Genomgång före lansering
Genomgång av det tekniska projektet
Snabbstart, grund för teknik
Arkitekthjälp
Justering av prestanda
Snabbstart, grund för e-handel

Tillägg, tekniska konsulttjänster


  • Technical Account Manager
  • Skräddarsydd teknisk hjälp

Servicepaket SBOS Marketing Consulting

Quick Wins – Roadmap

Sitecore bedömer din mognadsnivå när det gäller kundupplevelser, anpassar digitala mål med strategiska mål och införlivar analysinsikter under en tvådagars intensivworkshop på plats för att skapa en roadmap med snabbvinster.

Quick Wins – Optimize

Sitecore gör mer än att leverera en roadmap för att tillhandahålla bättre affärsvärde för personaliserings- och optimeringstaktiker genom att bistå med konfiguration, och skapar ett affärscase och en playbook för att driva på det pågående arbetet.

Quick Wins – Commerce Optimize

Sitecores Roadmap- och Optimize-tjänster är speciellt utformade för att optimera din digitala e-handel. Personaliserings- och optimeringstaktiker utnyttjar Sitecore Experience Commerce-plattformens hela kapacitet och hjälper dig ge dina kunder mer värdefulla shoppingupplevelser och skapa större onlineintäkter.

Quick Wins – Roadmap

Quick Wins – Optimize

Quick Wins – Commerce Optimize

CX Maturity assessment
Intressenters insikter/acceptans
Analytics insights
Workshop på plats
Roadmap
Konfiguration av Sitecore analys- och datapunkter
2 omgångar SBOS Marketing Consulting Quick Wins Optimization-konfigurationer
Affärscase
Playbook
Datakrav för Contextual commerce
Konfiguration för Contextual commerce

Tillägg SBOS Marketing Consulting services


  • Rådgivning
  • Marketing Solution Review
  • Bootcamps and Masterclasses

Dra nytta av exklusiv Sitecore-expertis

Sitecore Value Realization Services, med exklusiv insikt i tusentals kundimplementeringar, kommande funktioner, roadmaps för produkter och en övergripande förståelse av marknadsföringsteknologins ekosystem, är utformat för att komplettera dina implementeringspartners tjänster och hjälpa dig att:

  • Snabbt förbereda för din Sitecore-installation och implementering
  • Säkerställa en solid teknisk och marknadsföringsmässig projektgrund
  • Arbeta effektivare med din implementeringspartner
  • Uppfylla dina affärsmål
Ladda hem broschyren →

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Loading...