Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

SITECORE TRUST CENTER

Trust Center

At Sitecore we understand the value of data, and the importance of protecting it. We aim to be transparent with our customers, partners, service providers, and web visitors about how we handle data in all your interactions with Sitecore, so that you know how your information is kept safe and secure.

In this Trust Center, you will find latest information on Sitecore’s privacy, security, legal, and compliance information, including our online policies, and links for contacting us if you have any questions or feedback.

Policies

Find our privacy policies and cookie policy here.

Learn more

Security

The steps Sitecore has taken and programs Sitecore maintains to protect your data and that of your customers.

Learn more

Användarvillkor

Läs villkoren som gäller för användning av den här webbplatsen.

Läs mer

Dina integritetsrättigheter

Få reda på dina rättigheter och val när det gäller dina uppgifter.

Läs mer

Säkerhet och datahantering

De åtgärder vi vidtar för att säkerställa efterlevnad av branschstandarder för informationssäkerhet.

Läs mer

Supplier Code of Conduct

The standards we expect our suppliers to meet.

Learn more

Varumärkespolicy

Sitecore Corporation A/S varumärken

Läs mer

Resurser

Mer information om åtgärder för att granska och förbättra våra processer.

Läs mer

Kontakta oss

Så här får du kontakt.

Läs mer