Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

Vanliga frågor.

Dina uppgifter


  • Kontouppgifter. Uppgifter som rör det konto du skapar, till exempel konto-ID och lösenord.
  • Registreringsuppgifter. Uppgifter du lämnar till oss när du anmäler dig till eller deltar i en Sitecore-utbildning, konferens, ett webinar eller annat utbildnings- eller säljfrämjande evenemang (kollektivt ”evenemang”).
  • Licensuppgifter. Uppgifter som rör din licensierade Sitecoreprodukt eller -programvara, till exempel licens-ID, support- och underhållsnivåer, rapporter om licensanvändning och andra licensuppgifter.
  • Betalningsuppgifter. Uppgifter som behövs för att behandla betalningar, till exempel fakturaadress, transaktionshistorik, betalnings- och ekonomisk information som kan omfatta kreditkortsinformation, samlas endast in i samband med köpta biljetter för marknadsföringsevenemang och utbildning. Sitecore använder en tredjepartstjänst för att göra detta och lagrar inga betalningsuppgifter.
  • Information från tredje parter. Information vi kan inhämta från tredje parter om dina intressen eller ditt företag. För att hålla våra databaser uppdaterade och för att kunna ge dig relevant innehåll och upplevelser, kan vi till exempel kombinera dina personuppgifter med andra källor, i enlighet med gällande lagstiftning. Till exempel kan vi från dessa källor få reda på namn, storlek, bransch och den fysiska platsen på företaget du arbetar för.
  • Uppgifter i sociala medier. Vi kan tillhandahålla funktioner för sociala medier som gör att du kan dela information via dina sociala nätverk och interagera med oss på sociala medier. Dessutom måste du, för att använda vissa funktioner på Sitecores webbplatser, först genomgå en registreringsprocess som också kan ske via ditt inloggningskonto på sociala medier. När du använder dessa funktioner kan det, beroende på funktion, leda till insamling eller delning av information om dig. Vi uppmanar dig att granska integritetspolicyerna och inställningarna för de sociala medier du använder för att säkerställa att du förstår vilka uppgifter som kan samlas in, användas och delas på dessa webbplatser. När du tillhandahåller uppgifter för att få åtkomst till eller autenticera din inloggning på sociala medier, som Facebook.com, LinkedIn.com eller andra tredjepartstjänster, bekräftar du att Sitecore inte är ansvarigt för säkerheten kring ditt lösenord, dina uppgifter eller andra personuppgifter som lagras eller tillhandahålls av dessa tjänster.
  • Andra unika identifierande uppgifter. Bland exemplen finns information som du tillhandahåller när du interagerar personligen, online eller via telefon eller e-post med våra servicecenter, kundtjänster eller andra kundstödskanaler, dina svar på kundundersökningar eller tävlingar eller ytterligare uppgifter som du har lämnat till oss för att underlätta vår leverans av Sitecores tjänster, eller för att vi ska kunna svara på dina frågor.


Hur vi efterlever Privacy Shield


Sitecore efterlever ramverken EU–US Privacy Shield och Schweiz–US Privacy Shield (tillsammans kallade ”Privacy Shield”) i enlighet med amerikanska handelsdepartementet och EU-kommissionen med avseende på insamling, användning och bevarande av personuppgifter från datasubjekt bosatta i EU respektive Schweiz. Sitecore har anmält till handelsdepartementet att man följer Privacy Shields principer om meddelande, val, ansvar för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet och begränsning av syfte, åtkomst, rättslig bedömning, verkställande och skadeståndsskyldighet.

Enligt kraven i principerna har Sitecore, när vi får information underställd Privacy Shield och därefter överför den till en tredjepartsleverantör som agerar som ombud för Sitecore, ett visst ansvar för vidarebehandlingen av personuppgifter enligt Privacy Shield om både (i) ombudet behandlar uppgifterna på ett sätt som inte överensstämmer med Privacy Shield och (ii) Sitecore ansvarar för den händelse som ger upphov till skadan. Besök Privacy Shields webbplats för mer information om Privacy Shield-programmet och för att se Sitecores certifiering.

Om du har frågor angående våra integritetsrutiner med avseende på vår Privacy Shield-certifiering ber vi dig att kontakta oss så svarar vi på eller löser din fråga.

För bosatta i USA är Sitecore underställt US Federal Trade Commissions (FTC) undersöknings- och verkställighetskrafter.

För bosatta i Europa har vi valt att EU:s dataskyddsmyndigheter ska fungera som oberoende klagoinstans för lösning av tvister som uppstår vid insamling, användning och bevarande av personuppgifter överförda från EU:s medlemsstater till USA.

Du kan inlämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighethär, utan kostnad för dig, så samarbetar vi med dem för att lösa ditt problem. Under vissa omständigheter tillhandahåller Privacy Shield-ramverket rätten att åberopa bindande skiljedomsförfarande för att lösa klagomål som inte lösts på annat sätt, enligt Bilaga I till Privacy Shield Principles.